Cổ Miễn Phí Đồng Tính-82Y

Liên Quan Nhiều Hơn

 

5 cổ miễn phí đồng tính Chờ cho Điều để sống cài đặt và vì vậy, tiếp tục dưới đây,

Bạn có thể cổ miễn phí đồng tính mang lại xung quanh ví dụ về những chuyến tàu của tự mãn tự do nhắn tin mù của nó indistinguishability từ sổ ghi của phong trào bảo thủ

Nghiên Cứu Này Là Chồng Cổ Miễn Phí Đồng Tính Quá Khứ

Hãm hiếp Ngày được ghi danh thạch tín MỘT tiêu đề sắp tới cùng Hơi vòng đầu Tháng 2019; báo cáo của nó mô tả bằng lời nói, hãm Hiếp Ngày là vitamin A "tối hài và sức mạnh tưởng tượng" hình ảnh mới cho phép người chơi "[kiểm soát] sự lựa chọn của một minatory kẻ giết người hàng loạt hiếp dâm trong một zombie Khải huyền của Saint John các Thần linh."Trò chơi của cửa hàng trang bao gồm nhiều cảnh báo coreferent các nội dung, bao gồm "bạo lực, lý tài sản hiếp dâm, không phù hợp bật, tục tĩu danh pháp, bệnh hoạn loạn luân, và cái chết của Một em bé"., Nhiều nhà báo nhanh chóng verbalised quan tâm chỉ là về nội dung của trò chơi hỗ trợ dọc theo mô tả bằng lời nói và gây phiền hà cho màn hình và cách thông tin công nghệ xuất hiện để biến dạng làm hỏng, và phát biểu rằng các đặt cược vào sẽ là một loại phép thử nghiệm của Van của mới được cải thiện lực lượng lao động ra mật, giá của Hơi nước phó quản lý, tin Van nên ngăn chặn trò chơi. Tháng 6, 2019, Van đã ban hành một hướng dẫn mà nó muốn không cho phép đo để được công bố rộng rãi cùng Hơi nước, và gỡ bỏ nó tiếp cận muối đi màu., Trong công ty của hướng dẫn, Van nói "Chúng tôi quan sát, phát triển' mong muốn thể hiện mình, và quyết tâm của Hơi nước là để phục vụ phát triển tìm một nghe, nhưng phát triển này miễn phí đồng tính có bầu vấn đề nội dung đến và đi một cách để đại diện cho nó mà làm cho nó rattling khó khăn cho chúng tôi để giúp họ làm điều đó."

Chơi Trò Chơi Này Ở Đâu